Pytania i odpowiedzi: Informacje o rekrutacji
Pytania i odpowiedzi >Informacje o rekrutacji
Jak mogę złożyć podanie?Kiedy zmieni się status mojego podania?
Jak mogę złożyć podanie?
Podanie do złożenia w szkole możesz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://rekrutacja.katolik-krosno.pl/ po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.
W kolejnym kroku należy wybrać z menu dodaj podanie.
Po wybraniu typu szkoły oraz zatwierdzeniu wyboru przyciskiem dodaj podanie możesz wydrukować dodane podanie/podania i podpisane przez Ciebie oraz Twoich rodziców złożyć w sekretariacie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
Jeżeli wykorzystałem/am gotowy wzór wniosku w formacie docx i złożyłem/am je w sekretariacie to czy mogę zarejestrować się on-line?
Aplikacja rekrutacji on-line działa na zasadzie asystenta w przygotowaniu wniosku do złożenia w szkole.
Jeżeli wykorzystałeś/aś gotowy wzór podania w formacie docx i złożyłeś/aś je w sekretariacie to Twoje dane zostały wprowadzone do aplikacji w celu przeprowadzenia dalszego naboru więc rejestracja nie jest już możliwa, gdyż Twój PESEL i pozostałe dane są już w bazie danych.
W momencie dostarczenia pozostałych dokumentów naboru - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej po rozdaniu świadectw i wyników egzaminu. dane te będą uzupełniane w celu przyjęcia Cię do szkoły.
Do góry
Kiedy zmieni się status mojego podania?
Status podania z domyślnego zostanie zmieniony na potwierdzony po dostarczeniu wydrukowanego i podpisanego podania przez Ciebie i Twoich rodziców/opiekunów do sekretariatu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
Kolejny raz status Twojego podania zmieni się w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 z potwierdzony na zakwalifikowany lub niezakwalifikowany. Związane to jest z przyjmowaniem świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymanych z OKE
Od 6 do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 trwa potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.
W dniu 11 sierpnia 2020 r. zmieni się status Twojego podania z zakwalifikowany na przyjęty do szkoły.
Do góry