Testy sprawnościowe do klasy mistrzostwa sportowego

Testy sprawnościowe do klasy I mistrzostwa sportowego o profilu piłkarskim
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.

Ocena umiejętności w 4 obszarach: technika, taktyka, mobilność, mentalność.

Kolejność testów:  

 1. Szybkość, 
 2. Próba mocy (skok w dal z miejsca), 
 3. Technika specjalna (prowadzenie piłki), 
 4. Gra
 5. Beep Test

Harmonogram przebiegu testów:

 1. Rejestracja kandydatów,
 2. Omówienie z kandydatami testów i zasad,
 3. Początek testów 1- 4,
 4. Przerwa wypoczynkowa – minimum 30 minut,
 5. Beep Test,

1.Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów. Start z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym.  Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Próba wykonywana przy użyciu fotokomórek – maksymalna liczba punktów do zdobycia -20 

2.Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.  Maksymalna liczba punktów do zdobycia -10

3.Próba umiejętności technicznych. Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek (schemat na załączonej rycinie) do linii METY. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje dwa razy. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów. Liczba punktów do zdobycia – 5.

4.Gra-składy pięcioosobowe - 5x5. Czas gry to min. 15 minut. Ilość gier 2.  Przerwa pomiędzy meczami 5 minut.
Oceniane elementy:
- technika
- taktyka
- mobilność
- mentalność
Za każdy element max. 15pkt. max. 60 punktów

5.Beep test – ocena wytrzymałości. Jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej prędkości, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika jest przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa się prędkość. Próba ta, to bieg na odcinku 20 metrów między pachołkami. Zawodnik biegnie do linii i z powrotem aż do odmowy, za każdym razem rozpoczynając z wysokości pachołka w momencie sygnału dźwiękowego. Jeżeli zawodnik 2 raz nie zdąży do linii kończy próbę

TABELE Z NORMAMI DO ZESTAWU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM

PUNKTACJA: 

 1. Szybkość:

CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA

Ocena

Punktacja

Czas
CHŁOPCY

CZAS DZIEWCZĘTA

20

Bardzo dobra

4,0”<

5,2” <

15

Dobra

4,2”

5,4”

10

Przeciętna

4,3”

5,6”

5

Słaba

4,4”

5,7”

1

Bardzo słaba

>4,5”

> 5,9”

 

2. Próba mocy (skok w dal z miejsca):
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA

Ocena

Punktacja

Odległość CHŁOPCY

Odległość
DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

300+

230+

4

Dobra

224-299cm

172-229

3

Przeciętna

148-223cm

114-171

2

Słaba

73-147cm

56-113

1

Bardzo słaba

0-72cm

  1.  

3.Technika specjalna (prowadzenie piłki):
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA

Ocena

Punktacja

Czas
CHŁOPCY

Czas
DZIEWCZĘTA

5

Bardzo dobra

13” <

16,9” <

4

Dobra

13,01” – 15,01”

16,91 - 19,51”

3

Przeciętna

15,02” – 17,02”

19,52” - 22,12”

2

Słaba

17,03” – 18,03”

22,13 - 23,43”

1

Bardzo słaba

>18,04” 

>23,43”

4. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA

Ocena

Punktacja

Doskonała

15

Bardzo dobra

12 – 14

Dobra

9 – 11

Przeciętna 

6 – 8

Słaba 

3 – 5

Bardzo słaba

 1. – 2

5.Beep Test:
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA

Ocena

Punktacja

CHŁOPCY
(poziom)

DZIEWCZĘTA
(poziom)

5

Bardzo dobra

>12/2

>10/7

4

Dobra

9/9-12/2

8/8-10/7

3

Przeciętna

8/10-9/8

7/6-8/7

2

Słaba

7/5-8/9

6/5-7/5

1

Bardzo słaba

6/2-7/4

5/3-6/4