Rejestracja:

Dane osobowe kandydata:
PESEL:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Numer telefonu:
Adres zamieszkania kandydata:
Miejscowość:
Nazwa ulicy: ul.
jeżeli brak pozostaw puste
Numer domu:
Numer lokalu/mieszkania:
jeżeli brak pozostaw puste
Kod pocztowy:
Poczta:
Adres zameldowania kandydata:
jeżeli jest taki sam jak zamieszkania pozostaw puste
Miejscowość:
Nazwa ulicy: ul.
jeżeli brak pozostaw puste
Numer domu:
Numer lokalu/mieszkania:
jeżeli brak pozostaw puste
Kod pocztowy:
Poczta:
Dane rodziców:
Matki:
Imię matki:
Nazwisko matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Miejscowość:
jeżeli jest taka sama jak kandydata pozostaw puste
Nazwa ulicy: ul.
jeżeli jest taka sama jak kandydata pozostaw puste
Numer domu:
jeżeli jest taki sam jak kandydata pozostaw puste
Numer lokalu/mieszkania:
jeżeli jest taki sam jak kandydata pozostaw puste
Kod pocztowy:
jeżeli jest taki sama jak kandydata pozostaw puste
Poczta:
jeżeli jest taka sama jak kandydata pozostaw puste
Nr tel. matki:
Email matki:
Dane rodziców:
Ojca:
Imię ojca:
Nazwisko ojca:
Miejscowość:
jeżeli jest taka sama jak kandydata - pozostaw puste
Nazwa ulicy: ul.
jeżeli jest taka sama jak kandydata lub brak - pozostaw puste
Numer domu:
jeżeli jest taki sam jak kandydata pozostaw puste
Numer lokalu/mieszkania:
jeżeli jest taki sam jak kandydata lub brak - pozostaw puste
Kod pocztowy:
jeżeli jest taki sam jak kandydata pozostaw puste
Poczta:
jeżeli jest taka sama jak kandydata - pozostaw puste
Nr tel. ojca:
Email ojca:
URZĄD GMINY/MIASTA: właściwy ze względy na miejsce zamieszkania ucznia :
Nazwa Gminy/Miasta:
Miejscowość:
Nazwa ulicy: ul.
jeżeli brak pozostaw puste
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Dane konta:
Adres e-mail:
Powtórz adres e-mail:
Hasło:
hasło musi mieć 8 znaków
Powtórz hasło: